Kategórie

Cif Alcohol Spray D4.12 6x0,75l

Cif®
Novinka Akcia -8,01 %
skladom

Kód produktu:

101104596

EAN:

7615400810819

Brand

Cif®

Váha:

4.52kg


Cena pred zľavou:

52,93 €

Cena bez DPH:

40,58 €

Cena s DPH:

48,69 €

Počet kusov:

Bezoplachový dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.

Balenie 6x0,75 l
pH (neriedený) 7,0
Účinnosť (neriedi sa)
Baktericídna: kontaktná doba 15 sekúnd
Virucídna: kontaktná doba 60 sekúnd

   

 

Náklady pri používaní - množstvo a cena dezinfekčného prostriedku pripraveného na použitie:

Sprejová dezinfekcia, virucídna účinnosť, 0,75 l fľaša 6 fiaš 7,14 € / fľašu

Bezoplachový dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.

Popis:

Cif Suma Alcohol Spray D4.12 je dezinfekčný prostriedok na báze etanolu na okamžité použitie na sanitáciu všetkých umývateľných plôch, zariadení a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v kuchyniach.

Kľúčové vlastnosti:

Cif Suma Alcohol Spray D4.12 je rýchlo pôsobiaci dezinfekčný prostriedok na sprejovú aplikáciu v priebehu pracovného procesu a aj na konečnú dezinfekciu. Prostriedok možno použiť na povrchy prichádzajúce do styku s potravinami, rýchlo sa z povrchu odparuje a nezanecháva rezíduá. Možno použiť na povrchy odolné voči alkoholu, napr. pracovné dosky, stroje a predmety, dosky na krájanie alebo nože. Je tiež vhodný na sanitáciu stojanov na potraviny v supermarketoch, mäsiarstvach apod. Suma Alcohol Spray D4.12 je na báze etanolu, ktorý má optimálnu biocídnu účinnosť. Má široké spektrum účinnosti a je efektívna voči väčšine vegetatívnych foriem mikroorganizmov.

Výhody:

  • Na okamžité použitie, bez riedenia
  • Účinnosť voči širokému spektru mikroorganizmov
  • Ľahko sa odparuje a nezanecháva rezíduá
  • Nepení
  • Možno použiť aj na miestach, ktoré sú citlivé na vlhkosť

Použitie:

Iba na profesionálne použitie. 

Návod na použitie:

Cif Suma Alcohol Spray D4.12 sa používa neriedený, aplikuje sa postrekom na vopred vyčistený povrch do úplného zmočenia povrchov a nechá sa zaschnúť. Oplach vodou sa bežne nevyžaduje, iba ak je to požiadavka legislatívy.

Nestriekajte v blízkosti motorov a iných nechránených elektrických zariadení. Zabráňte vzniku aerosólu. Nestriekajte na horúce povrchy a nepoužívajte v blízkosti zdrojov vznietenia (otvorený plameň a pod.).

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Technické údaje:

Vzhľad: číra bezfarebná kvapalina

pH (neriedený): 7,0

Relatívna hustota (20 °C): 0,85

Bod vzplanutia: 12

Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie:

Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach sds.diversey.com. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt. Len pre profesionálne použitie.

Zvyšky prostriedku a použité obaly odovzdajte na profesionálne odstránenie (napr. spaľovanie) spoločnosti, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním odpadov, alebo zaistite podľa Vášho povolenia. Materiál obalov je vhodný na energetické zhodnotenie alebo recykláciu. Odpad by sa nemal odstraňovať uvoľnením do kanalizácie. Dodržiavajte platné právne predpisy, zákony, vyhlášky a nariadenia o odpadoch.

Kompatibilita prostriedku:

Cif Suma Alcohol Spray D4.12 je za odporúčaných podmienok použitia bezpečný na aplikáciu na materiály bežne sa vyskytujúce v kuchyni.

Nie je vhodný na povrchy z plexiskla, akrylátov, polykarbonátov a podobných plastov, ktoré sú náchylné k praskaniu. Pred dlhodobým kontaktom alebo pri neistote sa odporúča vopred vyskúšať odolnosť daného materiálu.

Mikrobiologické údaje:

Vyhovuje EN1270 a EN1650 za 15 sekúnd kontaktnej doby v čistých podmienkach.

Má virucídnu účinnosť (Polio-, Adeno- a Murine Norovirus) podľa EN14476, neriedený, kontaktná doba 60 sekúnd.

Všetky EN testy sú k dispozícii na vyžiadanie.